Вивчай німецьку у своєму місті!

Іспити з німецької мови

Вам потрібен міжнародно визнаний сертифікат про Ваші знання німецької мови? Ми пропонуємо іспити з німецької мови на всіх рівнях: від А1 до С2.

Огляд наших іспитів

GOETHE-ZERTIFIKAT A1

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 – це іспит з німецької мови для дорослих. Він підтверджує знання мови на зовсім простому рівні та відповідає першому рівню (А1) шестирівневої шкали компетенцій Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

СКЛАВШИ ЦЕЙ ІСПИТ, ВИ ПОКАЗУЄТЕ, ЩО ВИ …

 • можете порозумітися у простий спосіб, якщо співрозмовники говорять повільно та чітко.
 • можете розуміти і використовувати знайомі, повсякденні та часто вживані вирази і прості речення (напр. інформація про особу та сім'ю, покупки, робота, близьке оточення).
 • можете представити себе та інших, ставити іншим людям запитання про особу – наприклад, де вони мешкають, яких людей знають або які речі мають.
GOETHE-ZERTIFIKAT A2

Goethe-Zertifikat A2 - іспит з німецької мови для дорослих. Він засвідчує елементарне володіння німецькою мовою на другому рівні (A2), відповідно до шестирівневої шкали вмінь та навичок Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

СКЛАВШИ ЦЕЙ ІСПИТ, ВИ ПОКАЗУЄТЕ, ЩО ВИ ...

 • можете у повсякденному спілкуванні використовувати та розуміти речення і часто-вживані вислови.
 • можете порозумітися у простих ситуаціях, у яких йдеться про обмін інформацією на знайомі теми.
 • можете pозповісти у простій формі про себе, свою освіту, описати власне оточення та речі, що пов’язані з безпосередніми потребами.
GOETHE-ZERTIFIKAT B1

Goethe-Zertifikat B1 – це іспит з німецької мови для підлітків та дорослих. Він підтверджує самостійне володіння німецькою мовою та відповідає третьому рівню (В1) на шестирівневій шкалі компетенцій Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

СКЛАВШИ ЦЕЙ ІСПИТ, ВИ ПОКАЗУЄТЕ, ЩО ВИ ...

 • можете розуміти ключову інформацію, якщо вживається чітка стандартна мова та коли йдеться про знайомі речі з таких сфер як робота, школа, дозвілля і т. д.
 • можете дати собі раду в більшості ситуацій, які зустрічаються в подорожі до німецькомовних країн. можете просто і зв'язно висловлюватися на знайомі теми та про сфери особистих інтересів.
 • можете повідомляти про досвід і події, описувати мрії, надії та цілі, а також давати короткі обґрунтування або пояснення.
GOETHE-ZERTIFIKAT B2

Goethe-Zertifikat B2 – це іспит з німецької мови для дорослих. Він підтверджує просунутий рівень володіння мовою та відповідає четвертому рівню (В2) на шестирівневій шкалі компетенцій Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

СКЛАВШИ ЦЕЙ ІСПИТ, ВИ ПОКАЗУЄТЕ, ЩО ВИ ...

 • можете розуміти головний зміст складних текстів на конкретні та абстрактні теми, а також фахові дискусії у сфері власної спеціалізації.
 • можете порозумітися спонтанно і вільно, що робить цілком можливою нормальну розмову з носіями мови без особливих зусиль з обох боків.
 • можете ясно і детально висловлюватися з широкого спектру тем, озвучити позицію з актуального питання та представити переваги і недоліки різних варіантів.
GOETHE-ZERTIFIKAT C1

Goethe-Zertifikat C1 – це іспит з німецької мови для дорослих. Він підтверджує глибоко просунутий рівень володіння мовою та відповідає п’ятому рівню (С1) на шестирівневій шкалі компетенцій Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

СКЛАВШИ ЦЕЙ ІСПИТ, ВИ ПОКАЗУЄТЕ, ЩО ВИ ...

 • можете розуміти широкий спектр довгих досить складних текстів, схоплюючи також і приховане значення.
 • можете висловлюватися спонтанно і вільно без частої необхідності підбирати слова.
 • можете ефективно та гнучко використовувати мову в публічному та професійному житті або в навчальній підготовці чи здобутті вищої освіти.
 • можете висловлюватися ясно, структуровано та розлого про складні змісти. 
GOETHE-ZERTIFIKAT C2: GDS

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) – це іспит з німецької мови для дорослих. Він підтверджує дуже глибоко просунутий рівень володіння мовою та відповідає найвищому рівню (С2) на шестирівневій шкалі компетенцій Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

СКЛАВШИ ЦЕЙ ІСПИТ, ВИ ПОКАЗУЄТЕ, ЩО ВИ ...

 • можете без зусиль розуміти практично все, що Ви читаєте або чуєте німецькою мовою.
 • можете узагальнювати інформацію з різних письмових та усних джерел, відтворюючи при цьому в зв'язній формі обґрунтування та пояснення.
 • можете висловлюватися спонтанно, дуже плинно і точно, чітко показувати у змісті вищої складності тонкі нюанси значень.

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom уможливлює іноземним студентам доступ до німецьких університетів і вищих навчальних закладів та служить в багатьох місцях мовним свідоцтвом для викладання німецької мови.

Знайти іспити у своєму місті

Календар іспитів

Іспит Місто Дата Реєстрація до
Goethe-Zertifikat B1 Київ 20.05.2019 25.04.2019
Goethe-Zertifikat B1 Київ 21.05.2019 26.04.2019
Goethe-Zertifikat B2 Київ 22.05.2019 27.04.2019
Goethe-Zertifikat B2 Київ 23.05.2019 28.04.2019
Goethe-Zertifikat Start Deutsch 1 Київ 24.05.2019 29.04.2019
Goethe-Zertifikat Start Deutsch 1 Київ 24.05.2019 29.04.2019
Goethe-Zertifikat B2 Львів 26.05.2019 01.05.2019
Goethe-Zertifikat B1 Одеса 26.05.2019 01.05.2019
Goethe-Zertifikat Fit in Deutsch Львів 28.05.2019 03.05.2019
Goethe-Zertifikat B1 Харків 01.06.2019 07.05.2019
Goethe-Zertifikat B1 Львів 02.06.2019 08.05.2019
Goethe-Zertifikat A2 Львів 02.06.2019 08.05.2019
Goethe-Zertifikat B2 Харків 02.06.2019 08.05.2019
Goethe-Zertifikat Fit in Deutsch 1 Одеса 02.06.2019 08.05.2019
Goethe-Zertifikat C2 Київ 03.06.2019 09.05.2019
Goethe-Zertifikat Start Deutsch 1 Київ 07.06.2019 13.05.2019
Goethe-Zertifikat Start Deutsch 1 Київ 07.06.2019 13.05.2019
Goethe-Zertifikat C1 Київ 11.06.2019 17.05.2019
Goethe-Zertifikat B2 Київ 12.06.2019 18.05.2019
Goethe-Zertifikat B1 Київ 13.06.2019 19.05.2019
Goethe-Zertifikat A2 Київ 14.06.2019 20.05.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat A2 Одеса 15.06.2019 21.05.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat B1 Дніпро 15.06.2019 21.05.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat B2 Одеса 16.06.2019 22.05.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat B2 Дніпро 16.06.2019 22.05.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat A2 Дніпро 16.06.2019 22.05.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat B1 Ужгород 22.06.2019 28.05.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat B2 Ужгород 22.06.2019 28.05.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat Start Deutsch 1 Київ 22.06.2019 28.05.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat Start Deutsch 1 Київ 27.06.2019 02.06.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat Start Deutsch 1 Київ 03.07.2019 08.06.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat Start Deutsch 1 Київ 04.07.2019 09.06.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat B1 Київ 05.07.2019 10.06.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat B1 Запоріжжя 06.07.2019 11.06.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat B1 Чернівці 06.07.2019 11.06.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat A2 Чернівці 06.07.2019 11.06.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat B2 Чернівці 06.07.2019 11.06.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat B1 Київ 06.07.2019 11.06.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat A2 Запоріжжя 07.07.2019 12.06.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat B2 Запоріжжя 07.07.2019 12.06.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat Start Deutsch 1 Київ 10.07.2019 15.06.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat Start Deutsch 1 Київ 11.07.2019 16.06.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat B2 Київ 12.07.2019 17.06.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat B2 Київ 13.07.2019 18.06.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat Start Deutsch 1 Київ 15.07.2019 20.06.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat Start Deutsch 1 Київ 17.07.2019 22.06.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat Start Deutsch 1 Київ 18.07.2019 23.06.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat A2 Київ 19.07.2019 24.06.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat A2 Київ 20.07.2019 25.06.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat Start Deutsch 1 Київ 22.07.2019 27.06.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat Start Deutsch 1 Київ 23.07.2019 28.06.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat Start Deutsch 1 Київ 24.07.2019 29.06.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat B1 Запоріжжя 02.11.2019 08.10.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat B2 Запоріжжя 03.11.2019 09.10.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat A2 Запоріжжя 03.11.2019 09.10.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat B1 Одеса 24.11.2019 30.10.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat B2 Луцьк 30.11.2019 05.11.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat B1 Луцьк 30.11.2019 05.11.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat A2 Одеса 01.12.2019 06.11.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat B2 Одеса 01.12.2019 06.11.2019 Зареєструватися