Вивчай німецьку у своєму місті!

Іспити з німецької мови

Вам потрібен міжнародно визнаний сертифікат про Ваші знання німецької мови? Ми пропонуємо іспити з німецької мови на всіх рівнях: від А1 до С2.

Огляд наших іспитів

GOETHE-ZERTIFIKAT A1

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 – це іспит з німецької мови для дорослих. Він підтверджує знання мови на зовсім простому рівні та відповідає першому рівню (А1) шестирівневої шкали компетенцій Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

СКЛАВШИ ЦЕЙ ІСПИТ, ВИ ПОКАЗУЄТЕ, ЩО ВИ …

 • можете порозумітися у простий спосіб, якщо співрозмовники говорять повільно та чітко.
 • можете розуміти і використовувати знайомі, повсякденні та часто вживані вирази і прості речення (напр. інформація про особу та сім'ю, покупки, робота, близьке оточення).
 • можете представити себе та інших, ставити іншим людям запитання про особу – наприклад, де вони мешкають, яких людей знають або які речі мають.
GOETHE-ZERTIFIKAT A2

Goethe-Zertifikat A2 - іспит з німецької мови для дорослих. Він засвідчує елементарне володіння німецькою мовою на другому рівні (A2), відповідно до шестирівневої шкали вмінь та навичок Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

СКЛАВШИ ЦЕЙ ІСПИТ, ВИ ПОКАЗУЄТЕ, ЩО ВИ ...

 • можете у повсякденному спілкуванні використовувати та розуміти речення і часто-вживані вислови.
 • можете порозумітися у простих ситуаціях, у яких йдеться про обмін інформацією на знайомі теми.
 • можете pозповісти у простій формі про себе, свою освіту, описати власне оточення та речі, що пов’язані з безпосередніми потребами.
GOETHE-ZERTIFIKAT B1

Goethe-Zertifikat B1 – це іспит з німецької мови для підлітків та дорослих. Він підтверджує самостійне володіння німецькою мовою та відповідає третьому рівню (В1) на шестирівневій шкалі компетенцій Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

СКЛАВШИ ЦЕЙ ІСПИТ, ВИ ПОКАЗУЄТЕ, ЩО ВИ ...

 • можете розуміти ключову інформацію, якщо вживається чітка стандартна мова та коли йдеться про знайомі речі з таких сфер як робота, школа, дозвілля і т. д.
 • можете дати собі раду в більшості ситуацій, які зустрічаються в подорожі до німецькомовних країн. можете просто і зв'язно висловлюватися на знайомі теми та про сфери особистих інтересів.
 • можете повідомляти про досвід і події, описувати мрії, надії та цілі, а також давати короткі обґрунтування або пояснення.
GOETHE-ZERTIFIKAT B2

Goethe-Zertifikat B2 – це іспит з німецької мови для дорослих. Він підтверджує просунутий рівень володіння мовою та відповідає четвертому рівню (В2) на шестирівневій шкалі компетенцій Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

СКЛАВШИ ЦЕЙ ІСПИТ, ВИ ПОКАЗУЄТЕ, ЩО ВИ ...

 • можете розуміти головний зміст складних текстів на конкретні та абстрактні теми, а також фахові дискусії у сфері власної спеціалізації.
 • можете порозумітися спонтанно і вільно, що робить цілком можливою нормальну розмову з носіями мови без особливих зусиль з обох боків.
 • можете ясно і детально висловлюватися з широкого спектру тем, озвучити позицію з актуального питання та представити переваги і недоліки різних варіантів.
GOETHE-ZERTIFIKAT C1

Goethe-Zertifikat C1 – це іспит з німецької мови для дорослих. Він підтверджує глибоко просунутий рівень володіння мовою та відповідає п’ятому рівню (С1) на шестирівневій шкалі компетенцій Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

СКЛАВШИ ЦЕЙ ІСПИТ, ВИ ПОКАЗУЄТЕ, ЩО ВИ ...

 • можете розуміти широкий спектр довгих досить складних текстів, схоплюючи також і приховане значення.
 • можете висловлюватися спонтанно і вільно без частої необхідності підбирати слова.
 • можете ефективно та гнучко використовувати мову в публічному та професійному житті або в навчальній підготовці чи здобутті вищої освіти.
 • можете висловлюватися ясно, структуровано та розлого про складні змісти. 
GOETHE-ZERTIFIKAT C2: GDS

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) – це іспит з німецької мови для дорослих. Він підтверджує дуже глибоко просунутий рівень володіння мовою та відповідає найвищому рівню (С2) на шестирівневій шкалі компетенцій Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

СКЛАВШИ ЦЕЙ ІСПИТ, ВИ ПОКАЗУЄТЕ, ЩО ВИ ...

 • можете без зусиль розуміти практично все, що Ви читаєте або чуєте німецькою мовою.
 • можете узагальнювати інформацію з різних письмових та усних джерел, відтворюючи при цьому в зв'язній формі обґрунтування та пояснення.
 • можете висловлюватися спонтанно, дуже плинно і точно, чітко показувати у змісті вищої складності тонкі нюанси значень.

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom уможливлює іноземним студентам доступ до німецьких університетів і вищих навчальних закладів та служить в багатьох місцях мовним свідоцтвом для викладання німецької мови.

Знайти іспити у своєму місті

Календар іспитів

Іспит Місто Дата Реєстрація до
Goethe-Zertifikat B2 Київ 24.10.2019 29.09.2019
Goethe-Zertifikat B1 Запоріжжя 02.11.2019 08.10.2019
Goethe-Zertifikat B2 Запоріжжя 03.11.2019 09.10.2019
Goethe-Zertifikat A2 Запоріжжя 03.11.2019 09.10.2019
Goethe-Zertifikat B1 Київ 05.11.2019 11.10.2019
Goethe-Zertifikat B1 Київ 06.11.2019 12.10.2019
Goethe-Zertifikat Start Deutsch 1 Київ 07.11.2019 13.10.2019
Goethe-Zertifikat Start Deutsch 1 Київ 08.11.2019 14.10.2019
Goethe-Zertifikat Start Deutsch 1 Київ 18.11.2019 24.10.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat C1 Київ 19.11.2019 25.10.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat B2 Київ 20.11.2019 26.10.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat B2 Київ 21.11.2019 27.10.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat B1 Одеса 24.11.2019 30.10.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat Start Deutsch 1 Київ 26.11.2019 01.11.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat Start Deutsch 1 Київ 27.11.2019 02.11.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat Fit in Deutsch 1 Київ 28.11.2019 03.11.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat Fit in Deutsch Київ 29.11.2019 04.11.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat B2 Луцьк 30.11.2019 05.11.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat B1 Луцьк 30.11.2019 05.11.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat A2 Одеса 01.12.2019 06.11.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat B2 Одеса 01.12.2019 06.11.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat Start Deutsch 1 Київ 10.12.2019 15.11.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat Start Deutsch 1 Київ 11.12.2019 16.11.2019 Зареєструватися
Goethe-Zertifikat Start Deutsch 1 Київ 12.12.2019 17.11.2019 Зареєструватися